Mieszkanie zamiast emerytury?

odwrócona hipoteka

GeorgeRudy/bigstockphoto.com

Czasem bywa tak, że zwykła emerytura niestety nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich koniecznych zobowiązań, takich jak leki, kosztowne leczenie czy rehabilitacja. Wówczas warto rozważyć dodatkowe źródło dochodu, aby pokryć dziurę w budżecie seniora. Jednym z takich sposobów jest uzyskanie dodatkowych środków w zamian za mieszkanie.

Co to jest hipoteka odwrócona?

Odwrócona hipoteka to narządzie finansowe, które pozwala zyskać dodatkowe środki finansowe, na przykład na emeryturze. Polega na tym, że instytucja finansowa (w przypadku hipoteki - bank) podpisuje umowę z właścicielem mieszkania. Dzięki umowie instytucja ta staje się w przyszłości właścicielem mieszkania (po śmierci dotychczasowego właściciela), a oddający mieszkanie otrzymuje określonej wysokości kwotę – w ratach lub w jednorazowej wpłacie.

Możliwe są dwa modele takich umów, w których mieszkanie przechodzi na własność innego podmiotu za określone świadczenia lub środki finansowe. Pierwszy to model kredytowy, czyli właśnie hipoteka odwrócona. W Polsce stosunkowo świeża, bo możliwa od 2014 roku (funkcjonuje pod nazwą „Odwrócony Kredyt Hipoteczny). Stroną w tym sposobie finasowania może być tylko bank.

Drugi to model sprzedażowy, czyli dożywotnia renta w zamian za prawa do lokalu (umowa o dożywocie). Nie jest to Polski wynalazek – to rozwiązanie (hipotekę odwróconą) stosuje się między innymi w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, Szwecji, na Węgrzech.

Czy warto?

Jak z każdą usługą należy zastanowić się, dla kogo jest to dobre rozwiązanie. Skorzystać na nim mogą osoby w podeszłym wieku, samotne, które nie zamierzają przekazać majątku osobie fizycznej lub instytucji. Dzięki umowie z bankiem mogą zyskać dodatkowe środki. Warto wiedzieć, że kredyt hipoteczny odwrócony, w przeciwieństwie do modelu sprzedażowego, nie jest rozwiązaniem dożywotnim. W umowie z bankiem zostaje określone, na jak długo zostaje zawarta i przez jaki czas środki będą wypłacane.

Mieszkanie stanie się więc docelowo własnością banku. Co oznacza, że nie będzie dziedziczone przez krewnych. Jeśli nie ma komu przekazać mieszkania, to problem wydaje się stosunkowo mniejszy. Choć oddanie mieszkania, które jest często dorobkiem całego życia, w zamian za kredyt czy dożywotnią rentę, jest znacznie trudniejsze psychologicznie niż może się to wydawać. Do kosztów takiego rozwiązania należy więc dodać pewien dyskomfort psychiczny, który może, choć nie musi się pojawić.

Jednak korzyści są bardziej wymierne, zwłaszcza w sytuacji, gdy brakuje pieniędzy na codzienne potrzeby – na kosztowne leki, rehabilitację, czy wręcz na jedzenie. Ważne jest to, że po śmierci właściciela mieszkania ewentualni spadkobiercy (jeśli są), mogą uregulować dług wobec banku i stać się pełnoprawnymi właścicielami lokalu. W Polsce ustawodawca zadbał też o to, żeby właściciel mieszkania mógł w każdej chwili spłacić zaciągnięte wobec banku zobowiązania i zamknąć kredyt.

Obowiązki

Osoba, która decyduje się na hipotekę odwróconą będzie musiała zadbać o utrzymanie lokalu w należytym stanie i regulowanie opłat (podatkowych, czynszu, ubezpieczenia itp.).
Mieszkanie za dożywotnią rentę i odwrócona hipoteka są narzędziami, z których można skorzystać, ale najpierw warto nauczyć się, jak się nimi posługiwać. Jak każda umowa finansowa, ta też wymaga dokładnego zastanowienia się przed podjęciem decyzji. Warto skorzystać z usług doradców finansowych i pytać o wszystko i tak długo, aż nie będzie już żadnych wątpliwości czy niejasności.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz