WSPON stara się podnieść standardy pracy pośredników

Wymarzony dom

Od 2014 według polskiego prawa zawód pośrednika może wykonywać każdy, czyli również osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Tak łagodne przepisy przyczyniły się do powstania wielu pseudo agencji, których jakość usług jest bardzo niska. W związku z tym w Polsce, w przeciwieństwie do na przykład USA, zawód agenta nieruchomości nie cieszy się dużym szacunkiem. Stołeczni pośrednicy zrzeszeni w ramach WSPON chcą to zmienić.

Pośrednicy chcą wyższych standardów w branży

Krajowy rynek pośrednictwa nie doczekał się jeszcze kluczowych regulacji dotyczących jakości i bezpieczeństwa usług świadczonych przez agentów nieruchomości. Skoro zgodnie z prawem tego rodzaju zajęciem może parać się każdy, nie dziwią przypadki rażąco nieetycznych praktyk. Na szczęście w tej grupie zawodowej jest spora grupa profesjonalistów, którym zależy na wysokich standardach. Pośrednicy działający na stołecznym rynku i zrzeszeni we WSPON (Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami) chcą zrobić coś konkretnego. Przygotowali niedawno dokument, w którym znaleźć można zasady jakościowego i etycznego pośrednictwa.

Piotr Jaskulski, rzecznik prasowy WSPON zapowiada, że zmiany mają na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez pośredników. Można to osiągnąć przez jasne i klarowne określenie reguł, jakimi kierują się członkowie WSPON. Co ważne, proponowane zmiany uwzględniają zmieniająca się sytuacje na rynku i nowe wyzwania, przed jakimi stoją w związku z tym pośrednicy. Rosnąca popularność agencji pośrednictwa i coraz wyższe oczekiwania klientów to impulsy do zmian w etyce pracy biur.

Prócz tego przyjęty dokument punktuje i wskazuje zachowania, które środowisko warszawskich pośredników uważa za szkodliwe dla klienta i całej branży.

Co się zmieni w praktyce?

Pośrednicy chcieliby wyznaczenia nowych standardów w pracy tak, by jej zasady były etyczne i jasne dla każdej ze stron. Większe znaczenie w pracy agenta ma mieć też etyka zawodowa, profesjonalizm i uczciwe traktowanie każdego zleceniodawcy. Nowe zasady wprowadzone przez warszawskie stowarzyszenie nakładają też na pośredników obowiązek piętnowania złych praktyk. Dla profesjonalnych agentów duże znaczenie ma uczciwie i jasno spisane umowa odpowiadająca potrzebom klienta.

W dokumencie zaproponowanym przez WSPON poruszono też kwestie prowizji dla agentów. Zasady naliczania wynagrodzenia dla pośrednika zawsze muszą być konsultowane z klientem. Nie do przyjęcia są przy tym sytuacje, w których agent pobiera prowizję od obu stron. Niejasne reguły, jakie panują na rynku, sprawiają, że klienci często nie wiedzą które zasady są uczciwe, a co jest nieetyczną praktyką agenta. Oddolne regulacje zaproponowane przez zrzeszonych agentów, mają przynajmniej po części poprawić tę sytuację. WSPON chcę też rozpocząć kampanię informacyjną dotycząca dobrych praktyk wśród pośredników. Popularyzowanie wiedzy o prawach klientów na rynku nieruchomości jest niezwykle ważne, jeśli zmiany mają być znaczące i trwałe.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz