Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami

Na koniec 2013 w życie weszła tzw. ustawa deregulacyjna uwalniająca szereg zawodów. Oznaczało to, że ich wykonywanie przestało się wiązać z obowiązkiem posiadania licencji. Na liście profesji poddanych deregulacji znalazł się także pośrednik w obrocie nieruchomościami. Nie oznacza to jednak, że licencje nie funkcjonują - zmieniło się to, kto je nadaje. Nie jest to już państwo, ale niepaństwowe, branżowe organizacje.

Organizacje wystawiające licencje pośrednikom nieruchomości

Zlikwidowanie państwowego systemu certyfikacji pośredników podniosło wiele protestów w branży. Uznano, że jest to krok w złą stronę i niekorzystnie odbije się na jakości dostępnych na rynku usług. Obecnie pośrednikiem może zostać każdy, co wg. krytyków deregulacji przyciąga do zawodu także osoby bez niezbędnych kompetencji.

Reakcją na taki stan rzeczy było stworzenie alternatywnych systemów licencjonowania. Co ciekawe jednak - nie powstał jeden system, ale kilka. Jest też kilka organizacji, które wystawiają licencje. Każda z nich ma swój program szkoleń, swoje egzaminy oraz swoje centralne rejestry, do których zostają wpisane osoby z licencją. Certyfikacja jest oczywiście odpłatna.

Wśród certyfikujących lub prowadzących rejestry organizacji należy wymienić chyba najstarszą - Polską Federację Rynku Nieruchomości. Jej powstanie datuje się aż na 1995 rok, chociaż oczywiście licencjonowaniem zajęła się dopiero po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej. Z kolei Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości została założona w 2008 roku, czyli również przed uwolnieniem zawodu. Odpowiedzią zaś na zmiany w ustawie było utworzenie w 2014 roku Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, prowadząca Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

W jaki sposób uzyskać licencję pośrednika?

Odpowiedź jest prosta - należy zdać egzamin i uiścić konieczne opłaty. W praktyce jednak może to oznaczać też konieczność odbycia kursu. Ten warunek zależy od posiadanego wykształcenia i ew. doświadczenia. Po szczegółowe wytyczne najlepiej zwrócić się do organizacji, z której chce się uzyskać licencję. Każda z nich ma swoje warunki oraz swoje minimum programowe. Kursy na podstawie tego minimum są organizowane także przez współpracujące placówki edukacyjne, a w trakcie pandemii istnieje możliwość odbycia ich zdalnie.

Programy kursów są podobne we wszystkich organizacjach, co jest zrozumiałe, ponieważ mają na celu wyposażyć kursantów w kompetencje potrzebne do wykonywania tego samego zawodu na tym samym rynku. Znajdują się tam zagadnienia prawne związane z nieruchomościami (np. sporządzanie umów najmu oraz sprzedaży lokalu), podstawowa wiedza ekonomiczna, elementy marketingu (np. techniki negocjacyjne i zasady telemarketingu), ale też etyka wykonywania zawodu pośrednika.

Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie wpisu w rejestrze pośredników, dzięki czemu każdy klient będzie mógł samodzielnie zweryfikować, czy rzeczywiście uzyskaliśmy deklarowany certyfikat. Jak już było wspomniane - licencja nie jest wymagana. Może jednak stać się istotną wartością dodaną dla każdego pośrednika, zwiększając jego wiarygodność w oczach klientów.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz