Są już zasady wakacji kredytowych 2024

Sprzedaj nieruchomość

Premier Donald Tusk już kilka tygodni temu zapowiedział, że kredytobiorcy w 2024 roku będą mogli skorzystać z rządowych wakacji kredytowych, ale na innych zasadach niż w roku poprzednim. Pomoc kierowana miała być do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wiemy już, że Senat nie zgłosił poprawek, więc ustawa czeka na podpis prezydenta. Co już wiemy o nowych wakacjach kredytowych?

Wakacje kredytowe 2024 – od kiedy i na jakich warunkach?

Głosowanie nad nowelizacją ustawy o wsparciu kredytobiorców odbyło się w 18 kwietnia. Spłacający zobowiązania hipoteczne będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych w nowym wydaniu od 1 czerwca. Wcześniej najpierw brano pod uwagę 1 marca, a następnie 1 maja. Jeśli nie dojdzie do wprowadzenia zmian, z wakacji kredytowych będzie można skorzystać już w czerwcu. To oznacza, że kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę raty:

  • dwukrotnie między 1 czerwca a 31 sierpnia;
  • dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia.

Pomoc dostępna jest wyłącznie dla osób, które mają kredyt w złotówkach, a jego kwota nie przekracza 1,2 mln zł. Ponadto obowiązuje kryterium dochodowe – rata zobowiązania musi wynosić więcej niż 30% dochodów gospodarstwa domowego, które wylicza się jako średnią z 3 poprzednich miesięcy. Poza tym z wakacji kredytowych mogą również skorzystać osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i wtedy zarobki nie mają znaczenia.

Zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Zmienią się też zasady funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Z jego pomocy będą mogli skorzystać kredytobiorcy, którzy mają kredyt w złotówkach lub walutowy. Fundusz zapewnia wsparcie tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a rata ich zobowiązania wynosi powyżej 40% dochodów gospodarstwa. Wynika z tego, że obniżono wymagania – póki co musi to być powyżej 50%.

Jak skorzystać z pomocy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców? Kredytobiorca musi złożyć wniosek za pośrednictwem banku, w którym ma zobowiązanie. Według aktualnego stanu może maksymalnie otrzymać 76 tys. zł – po 2 tys. miesięcznie przez 36 miesięcy. Nowe przepisy mają to zmienić. Miesięczna kwota zostanie podwyższona do 3 tys., a okres do 40 miesięcy, co łącznie daje aż 120 tys. zł. Poza tym zostanie zmieniony czas, w którym kredytobiorca będzie musiał oddać te środki –wydłużony ze 144 miesięcy do 200 miesięcy.

Kolejne zmiany dotyczą wysokości zarobków, przy których można uzyskać wsparcie. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego po pomniejszeniu o ratę za kredyt mieszkaniowy, nie może wynosić więcej niż 2,5-krotność kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej. Jeśli chodzi gospodarstwa jednoosobowe – będzie to 1940 zł (dotąd było to 1552 zł), wieloosobowego – 1500 zł (było 1200 zł) w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

Obecnie trwa oczekiwanie na podpis prezydenta, ale najprawdopodobniej przepisy będą miały taki kształt jak opisany.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz