Konsolidacja kredytów

Wymarzony dom

Konsolidacja kredytów polega na połączeniu dwóch lub więcej zaciągniętych wcześniej pożyczek w jednej produkt bankowy. Następuje przy tym ujednolicenie stóp procentowych wszystkich kredytów oraz warunki ich spłaty, często przy tym wydłużony zostaje okres spłaty a rata kredytu konsolidacyjnego zmniejszona w stosunku do sumy rat wszystkich kredytów, które były do tej pory spłacane. Celem uzyskania kredytu konsolidacyjnego jest zmniejszenie kosztów obsługi zobowiązań kredytowych, dlatego potocznie nazywa się go "kredytem oddłużeniowym".

Słowo konsolidacja swoje korzenie wywodzi z języka łacińskiego, gdzie "consolidatio" oznacza połączenie, zespojenie, zjednoczenie. Jest to szereg działań podejmowanych w celu integracji, umocnienia i uzyskania spójności jakiejś struktury (w tym wypadku zobowiązań kredytowych).

W praktyce, na mocy umowy bank udzielający kredytu konsolidacyjnego zobowiązuje się do pokrycia wszystkich zobowiązań kredytobiorcy w innych instytucjach finansowych, udzielając mu tym samym kredytu w kwocie równiej bądź wyższej od konsolidowanych zobowiązań. Do zalet takiego rozwiązania należy zaliczyć:

  • jedną ratę zamiast kilku - wygodniejsze i prostsze płacenie,
  • niższą ratę kredytową - niższe zobowiązania miesięczne,
  • możliwość otrzymania kredytu wyższego od sumy konsolidowanych zobowiązań - dodatkowa gotówka,
  • korzystniejsze oprocentowanie,
  • jednolite warunki umowy i spłaty kredytu,
  • obsługa kredytu tylko przez jeden bank - wygoda, oszczędność czasu,
  • oszczędność pieniędzy - mniej opłat dodatkowych (nalicza je tylko jeden bank).

Kredyt konsolidacyjny może mieć formę kredytu gotówkowego lub hipotecznego.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy - można go zastosować przy niższej sumie zobowiązań, złożenie wniosku jest stosunkowo proste, a decyzję kredytową otrzymuje się szybko. Nie wymaga się przy tym okazania wielu dokumentów - z reguły wystarczy dowód tożsamości, zaświadczenie o dochodach oraz umowy konsolidowanych kredytów. Niektóre banki mogą wymagać podpisu poręczyciela lub ustanowienia innego, dodatkowego zabezpieczenia spłaty. Okres kredytowania ustala się na maksymalnie kilka lat, aby otrzymać ten kredyt trzeba się wykazać określoną przez bank zdolność kredytową.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny - dużo wyższa kwota kredytu, nawet do 90% wartości nieruchomości, na której zostanie ustanowione zabezpieczenie hipoteczne. Oprocentowanie jest niższe niż w przypadku kredytu gotówkowego, a okres kredytowania dłuższy - kilkanaście lub nawet 30 lat. Mniejsze restrykcje banków co do zdolności kredytowej. Warunkiem uzyskania tej pożyczki jest posiadanie nieruchomości, która nie jest obciążona hipoteką, lub uzyskanie poręczenie od osoby trzeciej, która jest właścicielem takiej nieruchomości i zgodzi się by ustanowić na niej hipotekę. Proces wnioskowania i przyznawania kredytu jest dłuższy i bardziej sformalizowany - wymaga się wielu dodatkowych dokumentów, w tym wypis z księgi wieczystej i wycenę wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz