Hipoteka odwrócona

Sprzedaj nieruchomość

Odwrócona hipoteka jest produktem bankowym, wokół którego narosło wiele mitów wynikających z nieznajomości jej założeń. Tymczasem jest to proste, przejrzyste narzędzie, które może pomóc w realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości, a przy okazji poprawić sytuację życiową starszej osoby, której brakuje środków do komfortowego funkcjonowania albo do spełniania swoich marzeń.

Bo odwrócona hipoteka adresowana jest przede wszystkim do seniorów, będących właścicielami bądź współwłaścicielami nieruchomości. Reverse mortgage, czyli odwrócony kredyt hipoteczny polega na oddaniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy określonych środków pieniężnych, zabezpieczonych hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Po śmierci kredytobiorcy kredyt może zostać spłacony przez jego spadkobierców, wtedy przejdzie na nich własność nieruchomości, w innym przypadku zostanie ona przepisana na bank.

Środki finansowe mogą zostać wypłacone w ratach lub jednorazowo. Jest to szansa na uzyskanie dodatkowego źródła utrzymania, bez pozbywania się dachu nad głową. Kredyt odwrócony pozwala więc na uwolnienie potencjału finansowego jaki daje prawo nieruchomości. Wysokość przyznanego kapitału zależy od wartości samej nieruchomości, może zostać zwiększona jeśli jej standard ulegnie polepszeniu. Z reguły wynosi maksymalnie połowę wartości rynkowej. Kredytobiorca ma przy tym gwarancję, że spłata kredytu nastąpi dopiero po jego śmierci, jeśli nie będą chcieli lub mogli zrobić tego spadkobiercy, to dopiero wtedy bank przejmie nieruchomość na poczet zadłużenia.

Nie należy postrzegać tego produktu jako cwany sposób banków, które żerują na naiwności czy desperacji osób starszych, a ich celem jest zarobienie na przejętej nieruchomości. Jest to bowiem układ obustronny, w którym bank przyznaje właścicielowi mieszkania określoną sumę pieniędzy, o których spłatę ten nie musi się martwić. Jeśli więc nie może liczyć na pomoc rodziny, a comiesięczne wpływy są niedostatecznie wysokie by zaspokoić jego potrzeby lub zachcianki, warto rozważyć skorzystanie z odwróconej hipoteki.

Ważne przy tym, że otrzymane środki można wydać na dowolny cel. Na codzienne zakupy, czy wymarzoną wycieczkę, na którą zawsze brakowało funduszy i czasu. Starając się o taki kredyt nie trzeba wykazywać zdolności kredytowej, ani nawet żadnego dochodu, ponieważ jej udzielenie zależy wyłącznie od posiadania prawa własności do nieruchomości. Kredytobiorca pozostaje pełnoprawnym właścicielem aż do swojej śmierci, i do tego czasu ma jedynie obowiązek utrzymywać ją w niepogorszonym stanie oraz spełniać pozostałe obowiązki wynikające z tego prawa, np. uiszczać podatek i czynsz.

Jeśli kredytobiorca nie zdąży wykorzystać całości przyznanych mu środków przed śmiercią, wtedy ich nadwyżka wypłacana jest spadkobiercom, którzy mogą ja wydać na dowolny cel, w tym na spłatę kredytu odwróconego. Dopiero jeśli nie skorzystają z tej okazji własność nieruchomości przejdzie na instytucję finansującą czyli bank.

Jest to więc instrument, który może pomóc starszym osobom w poprawie jakości ich życia, a przy okazji podjąć decyzję o zakupie mieszkania czy zamiany swojego na mniejsze. Kapitał włożony w nieruchomość nie jest bowiem zamrożony, ale może zostać spożytkowany na wybrane cele.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz