Będzie rządowy program tanich mieszkań dla potrzebujących?

Sprzedaj nieruchomość

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapowiedziała, że jeszcze w tym roku Rząd chce rozpocząć pilotażowy program udostępniania tanich mieszkań osobom potrzebującym. Lokale miałyby zająć osoby, których obecnie nie stać na wynajem, a tym bardziej zakup własnego mieszkania. Programem miałyby być objęci samotni rodzice, osoby niepełnosprawne lub uchodźcy z Ukrainy. Planowane działanie jest trudne pod względem legislacyjnym, bo wymaga współpracy kilku resortów oraz samorządów.

Program tanich mieszkań. Kiedy i dla kogo?

Pierwsze rozmowy o projekcie tanich mieszkań odbyły się już w czerwcu bieżącego roku. Jest to skutek dużych potrzeb mieszkaniowych, jakie powstały w Polsce wraz z wybuchem wojny na Ukrainie. Jednak jak podkreślają specjaliści program przeznaczony jest nie tylko dla obcokrajowców. Z tanich lokali będą mogły korzystać również osoby potrzebujące z innych grup społecznych. Jak utrzymują specjaliści tanie mieszkania powinny wzbogacić gospodarkę komunalną samorządów i w perspektywie podnieść liczbę dostępnych tanich lokali mieszkaniowych. Ile ich ma być na początku?

Pilotażowy program tanich mieszkań ma obejmować 100 lokali dostępnych w różnych regionach kraju. W jego skład mają wchodzić mieszkania spółdzielcze, które wymagają remontu. Na każde z nich będzie przeznaczone około 100 tysięcy złotych. W ramach tych środków nieruchomości mają być przygotowane na przyjęcie nowych lokatorów. Jednak pomoc państwa ma dotyczyć nie tylko wsparcia lokalowego. Finalnie ma dotyczyć również zapewnienia pracy czy edukacji osobom najbardziej potrzebującym. Regiony, w których ma ruszać program będą wybierane na podstawie konsultacji społecznych i przy ścisłej współpracy z samorządami.

Plan mieszkaniowy na pięć lat

Mimo że program został pozytywnie zaopiniowany przez samorządy, urzędników czeka jeszcze wiele pracy. Jak wspominaliśmy na wstępie, tego typu działanie wymaga współpracy między różnymi resortami oraz znaczącego wsparcia od samorządów. Jeśli jednak urzędnikom uda się stworzyć odpowiednie procedury program będzie można powtarzać w pięcioletnich cyklach w różnych regionach kraju. Dzięki temu jest szansa na zwiększenie bazy tanich mieszkań i szybkie udostępnianie ich potrzebującym na podstawie opinii samorządów.

Obecnie w naszym kraju istnieje sporo lokali socjalnych, których stan nie pozwala na udostępnienie ich lokatorom. Rządowy fundusz budowlany byłby realną szansą na wykorzystanie istniejących już nieruchomości i oddanie ich najbardziej potrzebującym. Ponieważ rząd zamierza wykorzystać w tym celu prywatne firmy remontowo-budowlane, niezbędne jest stworzenie przepisów umożliwiających tego typu współpracę. Słabe i mocne strony pomysłu ma pokazać program pilotażowy, który w założeniu jest tylko wstępem do sukcesywnego powiększania bazy lokali. Jeżeli ten plan się uda, będzie to szansa na realną pomoc dla najbiedniejszych.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz