Wysokość wkładu własnego przy kredycie hipotecznym

Sprzedaj nieruchomość

Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację S, na podstawie której sukcesywnie wzrasta wysokość wkładu własnego wymagana przy kredycie hipotecznym. Oznacza to, że chcąc kupić mieszkanie lub wybudować dom na kredyt w 2016r. należy dysponować kapitałem w wysokości 15% pożyczki, o którą się ubiegamy. W 2017 roku wartość ta wzrośnie do 20% i będzie to górna granica przewidziana Rekomendacją.

Wprowadzenie tych restrykcji ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa udzielanych kredytów. Osoby, które będą musiały zgromadzić taką gotówkę poczują na własnej skórze jak to jest być zobowiązanym do regularnego odkładania pieniędzy, co analogicznie można odnieść do płacenia rat kredytu. Jeśli natomiast przerośnie to możliwości budżetu, będzie to jasny sygnał, że z decyzją o zakupie nieruchomości należy się jeszcze wstrzymać. Poza tym, jeśli już pożyczkę zaciągną, ich faktyczne obciążenie kredytowe będzie niższe, z uwagi na pokrycie części transakcji własnymi środkami.

Na szczęście wkład własny może zostać w jakiejś części obniżony, jeśli pozostała jego wysokość zostanie zabezpieczona w odpowiedni sposób. Zabezpieczenia można dokonać poprzez:

  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
  • zablokowanie środków pieniężnych na koncie bankowym,
  • wykorzystanie w celu zabezpieczenia środków odłożonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym,
  • zabezpieczenie posiadanych obligacji w formie zastawu,
  • ustanowienie hipoteki na innej nieruchomości.

Banki w pewnym zakresie mogą kształtować własną politykę udzielania kredytów hipotecznych, toteż niektóre z nich, uprzedzając wzrost wkładu własnego od nowego roku, już teraz wymagają uiszczenia lub zabezpieczenia 20% wartości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz