Pośrednicy nadal w dobrych nastrojach

Wymarzony dom

Najnowszy indeks nastrojów rynkowych przygotowany przez portal Nieruchomosci-online.pl wskazuje na wzrost aktywności inwestorów w segmencie mieszkań. Jeśli chodzi o zainteresowanie działkami i domami, to wyniki były gorsze. Mimo to indeks INPON po III kwartale 2023 r. wyniósł 60,49 pkt na 100. Trzeci kwartał z rzędu osiągnął on tym samym wartość powyżej 50 pkt czyli przekroczył granicę optymizmu.

Optymizm wspierany rządowym wsparciem

Barometr nastrojów wskazuje na ożywienie na rynku, które rozpoczęło się już na początku roku wraz z zapowiedzią rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. W III kwartale 2023 wpływ BK 2% na rynek był znaczący, ale objął tylko niektóre jego segmenty. Szczególną popularność zyskały małe i średnie lokale mieszkalne mieszczące się w limicie kredytu. Patrząc całościowo, w ostatnich miesiącach nastroje pośredników poprawiły się tylko w kontekście mieszkań. Sektor działek i domów w najnowszym raporcie jest oceniany niżej niż w II kwartale bieżącego roku.

Oczywiście większość agentów pośrednictwa oceniła, że BK 2% zdecydowanie pobudził branżę. Jednak trudno jeszcze ocenić ostateczne efekty programu, ponieważ procedury bankowe zajmują sporo czasu i część inwestorów czeka przez to na finalizację transakcji. W analizie zwraca też uwagę różny poziom popularności BK 2% w zależności od regionu. W ocenie analityków mamy obecnie do czynienia z wyraźnym rozbiciem rynku na nieruchomości, które można kupić ze wsparciem BK 2% i te, których to nie dotyczy. W pierwszej grupie ceny wyraźnie rosną, szczególnie w atrakcyjnych lokalizacjach. Wartość tego typu mieszkań jest często windowana aż do granicy limitu programu,

Indeks nieruchomości pod lupą

W III kwartale ocena subindeksu kawalerek na sprzedaż podskoczyła 0,7 pkt do poziomu 70,3 pkt. W przypadku pozostałych mieszkań na sprzedaż korekta w górę wyniosła 1,5 pkt, a wartość indeksu 71,4 pkt. Taki poziom optymizmu zawdzięczamy nie tylko BK 2%. ale i zmianom w polityce pieniężnej. Znaczące obniżki stóp procentowych wpłynęły pobudzająco na popyt. Co ważne zainteresowanie inwestorów skupia się na zakupie lokali na własne potrzeby, a nie pod wynajem. To znak, że rynek nieruchomości mieszkaniowych wchodzi w etap uspokojenia.

Zdaniem agentów nieruchomości, którzy wzięli udział w najnowszej ankiecie, w III kwartale 2023 słabsze nastroje panowały w segmencie domów i działek. Po sezonowym boomie w II kwartale subindeks dla domów spadł o 2,3 pkt do poziomu 58,2 pkt. Większa korekta w dół dotyczyła subindeksu działek. Jego aktualna wartość to 56,3 pkt., czyli o 4,4 pkt mniej niż trzy miesiące wcześniej.

Jeśli chodzi o rynek najmu, to indeks nastrojów w tej części rynku od dłuższego czasu jest stabilny. Jego wartość kolejny kwartał z rzędu wynosi 60 dla wszystkich lokali bez względu na ich wielkość.

Prognozy specjalistów branży obrotu nieruchomościami zakładają pogłębiające się różnice między popytem a podażą. Zjawisko to będzie dotyczyć ostatnich trzech miesięcy 2023 roku. Aż 71% agentów uważa, że zainteresowanie kawalerkami na sprzedaż będzie rosło. Tego samego zdania w kontekście większych lokali jest 73% ankietowanych. Istnieją obawy, że podaż nie nadąża za tak dużym popytem i oferta nieruchomości mieszkalnych w najbliższych miesiącach będzie się uszczuplać.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz