Indywidualne Konta Mieszkaniowe

Wymarzony dom

Wszystko wskazuje na to, że ustawa o Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Co ważne, przy IKM ma nie obowiązywać tzw. podatek Belki. Indywidualne Konta Mieszkaniowe to jeden z trzech filarów rządowego programu „Mieszkanie Plus”, o którym mówi się już do kilku miesięcy. IKM ma zastąpić trwający do końca 2018 roku popularny program Mieszkanie dla Młodych, umożlwiający uzyskanie dofinansowania na zakup nowego mieszkania. Dane z Narodowego Programu Mieszkaniowego wskazują, że z budżetu państwa na premie dla oszczędzających w 2019 roku zostanie przeznaczonych 200 mln zł. W kolejnych lata mają sukcesywnie rosną: 400 mln zł w 2020, 600 mln zł w 2021, 800 mln zł w 2022, a aż 1 mld zł od 2023 roku.

Oszczędności wynikające z IKM mają posłużyć do realizacji różnych społecznych celów mieszkaniowych, w tym zakupu mieszkania oraz budowy domu. Mogą być też wykorzystane jako wkład własny przy zakupie nieruchomości oraz na wykończenie nowo zakupionego lokalu. Od 2018 roku zainteresowane osoby mają mieć możliwość zakładania specjalnych Indywidualnych Kont Oszczędnościowych, na które dotacje rządowe mają wpływać od 2019 roku. Beneficjanci IKM za systematyczne oszczędzanie otrzymywać będą gratyfikacje z budżetu państwa, a banki mają zapewnić im jak najkorzystniejsze warunki.

 

Indywidulne Konta Mieszkaniowe - zasady

Przy Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych niezbędne będzie spełnienie określonych kryteriów w przypadków dochód i wielości gospodarstwa domowego. Dla najbiedniejszych przyznawane będą dodatkowe środki w postaci premii, która będzie doliczana do salda oszczędności. Fundusze IKM pochodzić będą z tej samej rezerwy, która obecnie dotyczy programu Mieszkanie dla Młodych. Konta będzie można zakładać tylko w bankach, jakie zdeklarują chęć uczestnictwa w programie oraz w SKOK-ach. Lista instytucji, jakie przyłączą się do Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych jeszcze nie jest znana. Możliwe, że deklaracje poszczególnych banków pojawią się jeszcze w 2017 roku.

Wykorzystywanie środków będzie kontrolowane, aby nie wystąpiły nadużycia, np. przy przeprowadzeniu remontu zakupionego mieszkania. Ograniczenia dotyczyć mają też maksymalnej stawki oszczędności, która będzie dopuszczała możliwość uzyskania premii rządowej. Minimalna kwota najprawdopodobniej nie będzie obowiązywać, jednak bardzo istotne będzie regularne wpłacanie jednej kwoty, np. w systemie comiesięcznym. IKM będzie można zakładać na przyjemniej 5 lat i dopiero po upływie tego okresu oszczędności będzie można pobrać z banku i przeznaczyć na wybrany cel mieszkaniowy. Czy nowy program wywoła podobne zainteresowanie jak poprzednie formy przyznawania dotacji na zakup nieruchomości, pokażą najbliższe miesiące. Wiele wskazują na to, że program ma szanse na spore powodzenie.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz