Depozyt notarialny – definicja

Sprzedaj nieruchomość

Depozyt notarialny jest jedną z form zabezpieczenia ceny przy zakupie nieruchomości. Polega na złożeniu przez kupującego w depozycie notarialnych, na specjalnie do tego celu przeznaczony rachunek bankowy, określonej sumy pieniędzy, stanowiącej całość lub część ceny sprzedaży.

Z czynności tej notariusz sporządza protokół, w którym wskazuje datę sporządzenia, strony oraz warunki, po których ziszczeniu sprzedający otrzyma znajdującą się w depozycie kwotę. Z reguły umieszcza się tu wydanie mieszkania, zawarcie umowy przyrzeczonej czy wydanie nieruchomości kupującemu.

Depozyt jest dla sprzedającego zabezpieczeniem otrzymania umówionej ceny. Pozwala zweryfikować, czy kupujący posiada dostateczną ilość gotówki by tego zakupu faktycznie dokonać. Z perspektywy kupującego natomiast jest to gwarancja wykonania przez sprzedającego warunku wskazanego w protokole, np. wydania nieruchomości.

W Polsce jest to instytucja stosunkowo nowa i mało znana, podczas gdy w krajach europejskich funkcjonuje z powodzeniem od lat. Najczęściej stosuje się ją kiedy strony zawierają dwie umowy – przedwstępną i przyrzeczoną, albo gdy chcą się dodatkowo zabezpieczyć podczas przeciągających się w związku z transakcją formalności.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz