Jak najlepiej wykorzystać ulgę mieszkaniową?

Sprzedaj nieruchomość

Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej nie przekreśla możliwości sprzedania nieruchomości. Stanowisko takie wyraził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Fiskus wskazał, że brakuje przepisów i orzecznictwa, które określałyby minimalny okres, w jakim trzeba zamieszkiwać w lokalu, aby nie utracić ulgi mieszkaniowej, która przysługuje podatnikowi w związku z nabyciem tego lokalu.

Ulga mieszkaniowa przysługuje osobom, które sprzedały nieruchomość w terminie 5 lat od jej nabycia, a uzyskane z tego tytułu środki przeznaczyły na inny cel mieszkaniowy, np. kupiły kolejne mieszkanie, działkę pod budowę domu, czy wyremontowały drugie z posiadanych mieszkań. W innym przypadku musiałyby zapłacić skarbówce 19 % podatku dochodowego. Jednak wątpliwości pojawiają się, gdy osoby, które z ulgi skorzystały, chcą niedługo po tym nowo nabytą nieruchomość sprzedać lub darować. Czy okres pięcioletni, w czasie którego powstaje zobowiązanie podatkowe, musi minąć, aby sprzedaż była możliwa?

Okazuje się, że nie, co potwierdził w interpretacji nr 3 września 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011. 369.2019.2.KR) dyrektor KIS. Należy jednak pamiętać, że jeśli sprzedaż nastąpi w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości, obowiązek zapłaty podatku 19 % również powstanie, a uniknąć go można w ten sam sposób – przeznaczając uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe. Możliwości skorzystania z ulgi nie straci również osoba, która w okresie pięcioletnim podaruje np. połowę nieruchomości osobie bliskiej. Dyrektor KIS potwierdził to w interpretacji na zapytanie pewnej podatniczki, która sprzedała dom przed upływem pięciu lat od jego nabycia, a za uzyskane pieniądze kupiła dla siebie mieszkanie. Chciała się dowiedzieć, czy w takim przypadku przysługuje jej ulga podatkowa od dochodu za sprzedaż domu. Zapytała także, czy ulga będzie jej przysługiwać nadal, jeśli połowę udziału w mieszkaniu podaruje synowi. "Przepisy prawa podatkowego ani orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych nie określają (…) minimalnego okresu, po którym podatnik może przenieść prawo własności do lokalu mieszkalnego, tak by nie utracić prawa do skorzystania z ulgi. Prawa do zwolnienia nie traci zatem podatnik, który nabył lokal mieszkalny (udział w lokalu) na cele mieszkaniowe, mieszkał w tym lokalu mieszkalnym np. przez kilka miesięcy, a następnie przedmiotowy lokal (udział) zbył w drodze darowizny lub sprzedaży. (…). Ponadto w lokalu tym wnioskodawczyni realizuje i będzie realizować własne cele mieszkaniowe, gdyż nadal lokal mieszkalny będzie przez wnioskodawczynię wykorzystywany do jej własnych celów mieszkaniowych, a przekazanie synowi w darowiźnie udziału w lokalu mieszkalnym związane jest z aktualną sytuacją rodzinną" – wskazał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Ulga przewidziana jest dla osób, które środki ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w zakupionym mieszkaniu muszą mieszkać chociażby przez kilka miesięcy. Prawo to rodzi bowiem pole do nadużyć, a fiskus może na różne sposoby weryfikować, przez kogo mieszkanie było zajmowane, np. na podstawie rozmowy z sąsiadami. Jeśli za pieniądze te kupimy mieszkanie dla dziecka, wówczas ulga nie będzie nam przysługiwać, co potwierdza orzecznictwo sądów, w tym również Najwyższego Sądu Administracyjnego. Możliwe jest jednak darowanie dziecku udziału w mieszkaniu, tak jak to zrobiła podatniczka występująca z zapytaniem.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz