W czym bogaci trzymają majątek? W nieruchomościach

Wymarzony dom

Ponad połowa majątku światowych miliarderów zainwestowana jest w nieruchomości. Najbogatsi lokują swoje pieniądze w apartamentach, rezydencjach, gruntach lub biurowcach. Chętnie kupowane są również nieruchomości komercyjne takie jak magazyny oraz udziały w firmach działających w branży nieruchomości.

Inwestycja w nieruchomości to atrakcyjne rozwiązanie dla osób dysponujących większym majątkiem. Niezależnie od sytuacji na rynku inwestycja w nieruchomości uważana jest na jedną z najbardziej stabilnych form inwestycji. Choć w krótkim terminie występują wahania i mogą pojawić się odczuwalne spadki cen nieruchomości, to jednak w dłuższym okresie ich wartość rośnie.

Co ciekawe ceny nieruchomości mają tendencję do wzrostów w okresie wyższej inflacji, są dzięki temu doskonałym sposobem na zabezpieczenie się przed utratą wartości zgromadzonych oszczędności.

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości?

Na nieruchomości zarabiamy nie tylko w chwili sprzedaży po cenie wyższej niż koszt zakupu. Inwestycja w nieruchomość to również jedno z najbardziej pewnych źródeł dochodów pasywnych. Przychody z najmu są regularnym i pewnym źródłem stałego dochodu.

Inwestując w nieruchomości, łatwo skorzystać z dźwigni finansowej w postaci kredytu hipotecznego. Wspierając się zewnętrznym finansowaniem, można kupić nieruchomość przy małym udziale środków własnych.

Nieruchomości to również podstawowy element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Środki zainwestowane w zakup mieszkania, domu, lub nieruchomości komercyjnej traktowane są jako bardziej pewna cześć portfela, która ma zapewnić zmniejszenie ryzyka z całości inwestycji.

Środkami zainwestowanymi w nieruchomość łatwo jest zarządzać, w przeciwieństwie do niektórych innych form inwestowania. Mamy kontrolę nad swoim majątkiem poprzez możliwość zarządzania nieruchomością. W przypadku zmiany planów i sytuacji inwestora możemy nieruchomość inwestycyjną przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych lub łatwo ją sprzedać.

Kto inwestuje w nieruchomości?

O zaletach inwestowania w nieruchomości bardzo dobrze wiedzą osoby o zasobnych portfelach. Z danych opublikowanych przez Forbes wynika, że na świecie jest ponad 2,6 tys. osób, które dysponują majątkiem wycenianym na ponad miliard dolarów. Blisko 200 osób z tego grona jest związanych z rynkiem nieruchomości. To dwa razy większe grono niż osoby, które zrobiły majątek na wydobyciu gazu, ropy lub węgla.

Źródło pochodzenia majątku nie ma jednak większego znaczenia. Nawet osoby, które dorobiły się na innych branżach wcześniej lub później zaczynają inwestować swoje pieniądze w nieruchomości.

Przeciętnie ponad połowa majątku każdego z miliarderów zainwestowana jest w nieruchomości. Ponad połowa z tych środków to nieruchomości mające na celu zaspokoić własne potrzeby. Miliarderzy nie ograniczają się jednak do zakupu mieszkań. Wybierają apartamenty i rezydencje oraz nieruchomości wakacyjne, użytkowane tylko przez kilka tygodni w roku.

Pozostała część majątku lokowanego na rynku nieruchomości przeznaczana jest na zakup nieruchomości typowo inwestycyjnych, których zadaniem jest przynosić bieżące wpływy oraz zyskiwać na wartości z myślą o późniejszej odsprzedaży.

Dysponując dużym majątkiem, miliarderzy mają do dyspozycji bardzo szeroki zakres możliwości. Mogą zainwestować swoje pieniądze w mieszkania na wynajem i apartamenty, często wykupując większą część zrealizowanej inwestycji. Dochód przynoszą również biura (w tym całe biurowce), hotele czy galerie handlowe. Dobrym sposobem inwestycji szybko przynoszącej zyski jest zakup gruntów budowlanych lub rolnych z możliwością zmiany sposobu użytkowania.

Pośrednią metodą inwestycji na rynku nieruchomości, wybieraną przez najbogatszych, jest zakup udziałów w firmach, które inwestują w nieruchomości, inwestycja poprzez fundusze lub zakup akcji i obligacji firm związanych z nieruchomościami.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz