Ustawa o kredycie hipotecznym

Wymarzony dom

W tym roku ma wejść w życie ustawa o kredycie hipotecznym. Ma ona wprowadzić do polskiego prawa regulacje związane z unijną dyrektywą MCD.

Już parę lat temu Unia Europejska zauważyła spore problemy z mieszkaniowymi kredytami hipotecznymi, które pojawiły się w całej Europie. Pożyczki te były udzielane nieodpowiedzialnie, a pojawiające się w mediach reklamy wprowadzały klienta w błąd lub po prostu nie wyjaśniały do końca ryzyka zaciągnięcia kredytu na mieszkanie tak, by konsument świadomie podjąć decyzję o zaciągnięciu długu w banku. W 2014 roku Parlament wraz z Komisją Europejską wydał dyrektywę, aby lepiej zabezpieczyć kredytobiorców. Obecnie ma ona objąć również nasz kraj.

Ministerstwo Finansów dzięki nowym przepisom chce m.in.:

  • zakazać udzielania kredytów walutowych (za wyjątkiem kredytobiorców z bardzo wysokimi zarobkami i tych, którzy większość swoich dochodów osiągają w tej walucie, w jakiej kredyt będzie udzielony) oraz sprzedaży wiązanej, czyli prosto mówiąc wciskania klientom innych produktów na siłę bądź uzależniania prowizji doradcy od ilości wniosków o kredyt, jakie zaakceptuje (z wyjątkiem sprzedaży rachunku płatniczego bądź rachunku oszczędnościowego, lecz tylko w formie bezpłatnej)
  • zabezpieczyć klientów przed manipulacją w reklamach (informacje reklamowe oraz marketingowe muszą być rzetelne, jasne i precyzyjne, nie mogą zatem wprowadzać konsumenta w błąd, co do dostępności bądź kosztu kredytu hipotecznego)
  • zakazać uzależniania wynagrodzenia pracowników banku czy też innej instytucji udzielającej kredytu, dokonującej oceny zdolności kredytowej danego konsumenta, od ilości zaakceptowanych przez tego pracownika wniosków (zwiększenie rzetelności ocen i zapobieganie sytuacji, w której pracownik banku świadomie zwiększa zdolność kredytową swoich klientów tylko po to, żeby jak najwięcej zarobić)
  • wprowadzić zakaz rozwiązania umowy o kredyt hipoteczny z powodu dokonania nieprawidłowej oceny zdolności kredytowej przez bank (chyba że klient sam się na to zgodzi)
  • wprowadzić wakacje kredytowe dla każdego i udzielanie kredytu hipotecznego w ciągu 21 dni (do 7 dni przedstawienie klientowi wiążącej oferty, którą konsument w ciągu 14 dni może pisemnie zaakceptować lub odrzucić),

W ten sposób ustawodawca chce poprawić transparentność i wzmocnić pozycję konsumentów.

Jednocześnie kredytodawca wciąż będzie mógł wymagać od konsumentów zawarcia umowy ubezpieczenia z przelewem wierzytelności. Jednak pracownik banku musi poinformować każdego kredytobiorcę, że ma prawo wyboru oferty dowolnego ubezpieczyciela, po spełnieniu przez niego wymogów minimalnego zakresu ubezpieczenia.

Ministerstwo Finansów zakłada również, że kredytodawca może obowiązkowo wymagać tylko ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz