Sytuacja mieszkaniowa w Polsce na tle Europy

Mimo, iż Polski rynek mieszkaniowy notuje w ostatnich miesiącach rekordy cenowe i sprzedażowe, to sytuacja w porównaniu do pozostałych krajów europejskich nadal jest nieciekawa. Ciągle za mało jest u nas mieszkań, przez co w jednym lokalu żyje znacznie większa od średniej europejskiej ilość osób.

Ceny nieruchomości w Polsce i w innych krajach

Ceny zakupu i wynajmu metra kwadratowego w Polsce są podobne do cen na Litwie, w Rumunii i Portugalii. W 2016 r. średnia cena wynosiła 1123 euro. Najwyższe wartości osiągają natomiast nieruchomości w Luksemburgu, Szwajcarii i Francji. Kupując mieszkanie w jednych z tych krajów za metr kwadratowy zapłacimy od 5440 euro we Francji do niemal 8000 euro w Luksemburgu. Różnice są tu więc kolosalne.

Ceny nieruchomości a zarobki

Jeśli natomiast chodzi o stosunek cen nieruchomości do wysokości średnich zarobków, niezbędne jest ustalenie wysokość przeciętnego rocznego wynagrodzenia. Polska plasuje się w tym zestawieniu na smutnym końcu zestawienia, z krajami takimi jak wspomniana już Litwa, niżej jest jedynie Rumunia z wartością 2315 euro przeciętnego dochodu netto rocznie dla gospodarstwa domowego. Dla Polski kwota ta wynosi około 5600 euro, dla Francji 21 400 euro, dla Austrii natomiast ponad 23 000 euro, a dla Luksemburga 35 000 euro. Oznacza to, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe za cały swój roczny dochód netto mogłoby kupić zaledwie 5 m kwadratowych mieszkania o średniej cenie. Jest to sytuacja gorsza niż w Rumunii, gdzie za przeciętny dochód można by kupić 2,1 m kw, ale lepsza niż w Luksemburgu, gdzie mimo bardzo wysokich dochodów przeciętny mieszkaniec tego kraju może kupić lekko ponad 4 m kw nieruchomości.

Mimo wszystko dane te nie są optymistyczne, a ceny nieruchomości wysokie. Wielu Polaków nie stać na zakup mieszkania nawet z udziałem kredytu, ponieważ nie mają wystarczającej zdolności kredytowej. Za główną przyczynę tak wysokich ceny nieruchomości mieszkaniowych w naszym kraju można uznać ich niedobór. I tak na 1000 mieszkańców przypada u nas 327 mieszkań, podczas gdy średnia europejska wynosi 466. Niepokojące są również dane opublikowane w 2015 roku przez Eurostat dotyczące przeludnienia. Wynika z nich, że w owym czasie w całej Unii Europejskich 16,7 % ludności żyło w przeludnionych mieszkaniach. Największy odsetek był w Rumunii i wynosił 49,7 %, w Polsce była to niechlubna ilość 43,4 %. Na Cyprze i w Belgii odsetek nie przekraczał 2 %, a na Malcie i w Irlandii oscylował w okolicach 3,5 %.

Średnia powierzchnia mieszkania w Polsce

Jeśli natomiast przyjrzymy się metrażom, to okazuje się, że przeciętne mieszkanie w Polsce ma powierzchnię 77,2 m kw. i składa się z trzech pokoi (dane z 2016 roku). Dla porównania w Norwegii ponad 1/3 mieszkań ma powierzchnię powyżej 150 m kw. Jeden Islandczyk ma natomiast do dyspozycji powierzchnię 68,6 m kw., Duńczyk 55 m kw., Luksemburczyk prawie 55 m kw., czyli taką, na jakiej w Polsce nieraz żyje czteroosobowa rodzina.

Sytuacja w Polsce z roku na rok się poprawia, jest jednak daleka od ideału. Sprzedaje się bardzo dużo mieszkań, w tym znaczną część za gotówkę, jednak według szacunków nawet 1/ 3 z nich jest traktowana jako inwestycja i kupowana pod wynajem. To powoduje, że ceny mieszkań utrzymują się na wysokim poziomie, a w niektórych lokalizacjach regularnie rosną.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz