Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sprzedaj nieruchomość

Zarządcy i pośrednicy nieruchomości niedługo zostaną dotknięci zmianami przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Umowę z nimi będzie można bowiem zawierać w formie elektronicznej i będzie ona nieważna, jeśli znajdzie się w niej informacja o ubezpieczeniu.

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przygotowuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zgodnie z założeniami do porządku prawnego miała by powrócić definicja zarządzania i pośrednictwa. Dwa lata temu w wyniku deregulacji tych zawodów definicje zostały usunięte z ustawy. W praktyce skutkuje to problemami interpretacyjnymi i niejasnością w określeniu obowiązków leżących w zakresie usług pośrednika i tych należących do zarządcy nieruchomości.

Projekt ma również rozbudować możliwość zawierana umów, wprowadzając rozwiązana elektroniczne. Brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej miałby być natomiast sankcjonowany poprzez nieważność umowy zawartej z klientem. Aby tego uniknąć w umowie trzeba będzie wskazać numer polisy, nazwę ubezpieczyciela oraz okres obowiązywania. Po delegalizacji częste były przypadki, że osoby wykonujące jeden z tych zawodów takiego ubezpieczenia nie posiadały, mimo że jest to obowiązkowe. Istnieje bowiem luka w prawie, która nie przewiduje kar za brak takiego zabezpieczenia.

Informacja o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnoprawnej będzie odtąd musiała zostać umieszczona również w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Brak informacji o OC skutkować będzie nieważnością takiego operatu. Nowelizacja doprecyzuje także kary przewidziane za odpowiedzialność dyscyplinarną rzeczoznawców.

Zmiany mają na celu zagwarantowanie większego bezpieczeństwa w korzystaniu z usług pośredników, zarządców oraz rzeczoznawców majątkowych.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz