Nowy program – “Mieszkanie na start”

 

„Mieszkanie na Start” to nowy program dopłat do czynszów, będący modyfikacją owianego niezbyt dobrą sławą programu „Mieszkanie Plus”.

Gwałtowny wzrost kosztów pracy i materiałów budowlanych wraz z bardzo dużym popytem na mieszkania przyczyniły się do tego, że rząd musiał dokonać sporych korekt w swoich planach budowy rządowych mieszkań na wynajem. Zmiany założeń dały podstawę do stworzenia nowego programu “Mieszkanie na Start”.

Na czym polega?

Program „Mieszkanie na Start” będzie działał na zasadzie systemu dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań i lokali zrewitalizowanych. Jego realizacja będzie się odbywała w ramach współpracy inwestorów z gminami. Przegłosowany już przez Sejm projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków w pierwszych latach najmu mieszkania zakłada, że z dopłat do najmu wszyscy zainteresowani będą mogli korzystać nie jak zakładano wcześniej, przez 9, ale już przez 15 lat. Ponadto przegłosowano, że nie tylko pierwsi wynajmujący będą mogli korzystać z pomocy w ramach programu, ale również wszystkie osoby zamieszkujące mieszkania w przeciągu 20 lat od ukończenia inwestycji.

Najprawdopodobniej należy się jednak spodziewać, że „Mieszkanie na Start” będzie jedynie programem dopłat do czynszów, bez możliwości wykupu mieszkania na własność.

Do kogo jest skierowany?

Program „Mieszkanie na Start” jest skierowany do wszystkich osób, których nie stać na wynajem mieszkania na wolnym rynku oraz do tych, które mają zbyt duże dochody, by starać się o przyznanie od gminy mieszkania komunalnego lub socjalnego. Z pomocy w ramach programu będą mogły skorzystać również osoby, które nie mają zdolności kredytowej i nie mogą posiłkować się kredytem hipotecznym na zakup własnego „M”. A takich osób w Polsce jest wiele – szacuje się, że problem dotyczy aż około 40 proc. Polaków, a w szczególności ludzi młodych.

Kryteria pierwszeństwa będą określone w oparciu o sytuację społeczną i mieszkaniową w danej gminie, może to być, podobnie jak w przypadku programu Mieszkanie Plus, liczba posiadanych dzieci, niepełnosprawność lub migracja za pracą, a także kryterium dochodowe (w przypadku singla 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 2,5 tys., kwota wzrasta o 30 proc. za kolejnego członka gospodarstwa domowego).

Jak uzyskać dopłatę?

Procedura uzyskania dopłaty na najem rozpoczyna się od zawarcia umowy pomiędzy inwestorem a gminą. Następnie gmina występuje do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki celowe na dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją.

Każda osoba, która będzie chciała uzyskać dopłaty w ramach „Mieszkania na Start”, będzie składała specjalny wniosek w Urzędzie Gminy. Decyzje będą przyznawane w drodze administracyjnej - to gmina będzie dokonywać wstępnej selekcji kandydatów na najemców w oparciu o kryteria pierwszeństwa. Jednak to od samego inwestora będzie należała ostateczna decyzja o zawarciu umów najmu.

Kiedy rusza program?

Dopłaty do najmu w ramach rządowego programu „Mieszkanie na Start” mają ruszyć już w przyszłym roku.

W 2019 roku na realizację programu ma zostać przeznaczone 200 mln zł, w latach 2020 – 2033 kwota ta corocznie będzie się zwiększała o 200 mln zł, z kolei od 2034 roku dopłaty będą wynosiły 3,2 mld zł rocznie.

Czy zatem Mieszkanie na Start ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu? To się dopiero okaże. Oby „Mieszkanie na Start” wypadło lepiej od programu „Mieszkanie Plus” i miało realny wpływ na rozwiązanie problemów mieszkaniowych.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz