Czym się różni spółdzielnia od wspólnoty?

Wymarzony dom
osiedle

R.Babakin/bigstockphoto.com

Spółdzielnia mieszkaniowa czy wspólnota mieszkaniowa? Którą opcja jest lepsza? Początkowo, ze względu na zawiłość przepisów administracyjnych, można mieć trudność z odróżnieniem obu tych form. Jednak różnice są proste i warto je znać, decydując się na ewentualne zmiany w zarządzeniu nieruchomościami. Najważniejszą różnica to forma prawna, gdyż spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem gospodarczym, a wspólnota mieszkaniowa jest zrzeszeniem mieszkańców.

Spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce

W Polsce funkcjonuje ponad 3500 spółdzielni mieszkaniowych, liczba wspólnot zmienia się dynamicznie, gdyż można je dość łatwo zawierać i odwoływać. Członkiem spółdzielni mieszkaniowej wcale nie zostaje się automatycznie po nabyciu prawa do lokalu mieszkalnego. Członkostwo wymaga uiszczenia opłaty, która wynosi rocznie około 1000 złotych, dlatego wielu mieszkańców nie decyduje się na dołączenie do grona członków spółdzielni. Oznacza to, że nie będzie uczestniczyć w zebraniach spółdzielnie oraz nie może decydować o podejmowanych działaniach związanych z nieruchomościami.

Jak działa wspólnota mieszkaniowa?

Natomiast wspólnotę mieszkaniową mogą utworzyć mieszkańcy jednego bloku mieszkalnego lub całego osiedla, najczęściej jest kilkadziesiąt osób. Wspólnota nie wymaga obsadzenia stanowisk zarządzających, a w spotkaniach można brać udział każdy mieszkaniec. Ponadto nie ma też żadnej opłaty członkowskiej i można realnie wpływać na podejmowane decyzji odnośnie danego bloku, np. przy wyborze firmy remontowej. Ze względu na brak Rady Nadzorczej i pracowników administracyjnych czynsz w mieszkaniach należących do wspólnoty jest niższy niż w przypadku spółdzielni, gdzie koszty działalności są nieporównywalnie wyższe.

Spółdzielnia a wspólnota

O formie działalności spółdzielni decyduje jej zarząd, który zazwyczaj nawet nie mieszka na terenie danego osiedla. Nawet posiadanie członkostwa nie gwarantuje możliwości wpłynięcia na decyzję zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Oznacza to, że o tym, jaka firma zmodernizuje instalacje lub odmaluje elewację, mieszkańcy dowiedzą się komunikatu wywieszonego w gablocie. W przypadku wspólnoty to wszyscy mieszkańcy wybierają jedną z propozycji i wspólnie decydują o zakresie prowadzonych prac oraz ich kosztach.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na ryzyko upadłości spółdzielni mieszkaniowej. Choć to zjawisko jest bardzo rzadkie oznaczać może dla osób, które posiadają tylko lokatorskie prawo do nieruchomości, nawet utratę prawa do swojego mieszkania. Jedynie w przypadku pełnego prawa własności mieszkaniec nie jest obciążony za długi spółdzielni. Wspólnota mieszkaniowa nie może ogłosić upadłości, gdyż jest zrzeszeniem, a nie firmą. Jednak w przypadku jej działalności zaangażowanie mieszkańców jest warunkiem odpowiedniego poziomu funkcjonowania danego bloku czy osiedla. Pilnowanie terminów remontowych oraz dbanie o okoliczne tereny zielone należy do obowiązków samych mieszkańców, którzy dodatkowo muszą poświęcać na to czas. Dlatego wybór lepszej opcji zależny jest potrzeb konkretnego lokatora.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz