Czym zastąpić wkład własny

Zaostrzenie przepisów dotyczących kredytów hipotecznych, powoduje, że część osób zainteresowanych zakupem musi odłożyć tę decyzję na później, aż do uzbierania wkładu własnego w odpowiedniej wysokości. Osobom takim warto przedstawić rozwiązanie alternatywne – mianowicie sposoby na częściowe zastąpienie wkładu własnego. Należy przy tym pamiętać, że są to wyłącznie możliwości, a każdy z banków indywidualnie określa zasady, jakie stosuje w tym zakresie przy udzielaniu kredytów.

Ustalenie minimalnej wysokości wkładu własnego ma na celu między innymi zmniejszenie oprocentowania i raty, a tym samym obciążenia finansowego. Z tego powodu nie może on być kredytowany, jednak nie musi być wyrażony wyłącznie w gotówce. Musi jednak stanowić kapitał zgromadzony przez kredytobiorcę.

Niektóre banki zezwalają na wykorzystanie środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym lub książeczce mieszkaniowej do pokrycia części wkładu. Jako jego zabezpieczenie dopuszczalne jest również ustanowienie hipoteki na innej nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy, o ile ta nie jest już obciążona takim prawem. Zastąpienie wkładu władnego może nastąpić także poprzez ustanowienie hipoteki na gruncie, na którym powstanie dom ze środków pochodzących z kredytu.

Kwotę tą można zabezpieczyć pieniędzmi pochodzącymi z dofinansowania w ramach Mieszkanie Dla Młodych, albo poprzez zaliczenie na jego poczet wpłat dokonanych już na rzecz dewelopera. Niższy wkład własny może zostać zabezpieczony także zastawem na obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Nie każdy nabywca jest świadomy, że może skorzystać z takiego rozwiązania gdy okaże się, że ma problem ze zgromadzeniem odpowiedniej ilości gotówki. Taka niewiedza może ostatecznie przekreślić transakcje, dlatego tak ważne jest poznanie potrzeb swoich klientów i doradztwo w tym zakresie zanim ostatecznie wycofają się z zakupu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz